AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> QA: Submit kết quả như thế nào ?

Chào mọi người,

Hiện tại mình có lần đầu sử dụng AIHUB nên chưa biết cách submit kết quả như thế nào?

Admin/ mn có thể hướng dẫn mình và các bạn chưa biết cách submit kết quả lên cuộc thi được không ?

Mình xin cảm ơn

Posted by: fakerphan @ June 25, 2021, 11:34 a.m.

import pandas as pd
# đọc lại file submit mẫu
sub = pd.read_csv('/content/aicv115m_public_test/public_test_sample_submissions.csv')
# đổi lại tên thành result.csv
sub.to_csv('results.csv', index=False)
# nén và submit thôi :D
!zip -r submit_nn_1.zip results.csv

Posted by: ngngsonan @ June 27, 2021, 12:41 a.m.

Chào bạn,

Về định dạng file nộp kết quả, bạn có thể xem trong mục Learn the Details > Evaluation.
https://aihub.vn/competitions/18#learn_the_details-evaluation

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 27, 2021, 11:16 a.m.
Post in this thread