AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Về tập test của vòng khởi động

BTC cho em hỏi các file audio được public ở mục data của page ở vòng khởi động là tất cả data của tập test (bao gồm cả private và public test) của vòng khởi động luôn đúng không ạ?
Nếu đúng thì cho em hỏi public leaderboard đang được tính theo bao nhiêu % test data được không ạ?

Em cảm ơn BTC.

Posted by: nktoan @ June 23, 2021, 10:25 p.m.

Chào bạn,

File audio được public ở mục data của page ở vòng khởi động cũng như vòng về đích đều chỉ là PUBLIC test. Các file Private test BTC sẽ không cung cấp ra ngoài.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 24, 2021, 4:23 p.m.

BTC có thể cho em biết vòng private sẽ nộp bài dưới hình thức nào, nếu BTC không public tập private test.

Posted by: meoconxinhxan @ June 24, 2021, 5:47 p.m.

Chào bạn,

Mình sẽ giải thích lại để rõ ý hơn nhé.

Ở tất cả các vòng, dữ liệu của mỗi vòng thi sẽ chỉ được share khi vòng đó bắt đầu. Và người thi sẽ submit kết quả dự đoán như vòng Warm-up (Public Test) đang diễn ra. Vậy nên BTC sẽ công bố tập dữ liệu tiếp theo cho vòng Warm-up Private Test khi thời gian thi của vòng này bắt đầu (từ 29/06/2021).

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 27, 2021, 11:03 a.m.
Post in this thread