AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Results LB

Chào BTC,
BTC cho mình hỏi sao ở mục results mình không thấy full BXH của tất cả các đội nhỉ?
Thanks!

Posted by: KhanhVu @ July 29, 2021, 8:12 p.m.

Chào bạn,

Do vấn đề kỹ thuật liên quan tới tính năng BXH, giai đoạn Về Đích của AICovidVN Challenge được chuyển đến: https://aihub.vn/competitions/22. Các thí sinh vui lòng đăng ký tham gia trước thời hạn 07 tháng 08, 2021.

BTC đã đưa ra thông báo liên quan đến vấn đề này thông qua GroupEmail và Forum, vì vậy bạn có thể xem thông tin chi tiết qua các kênh này.

Cảm ơn sự thông cảm và đồng hành của bạn.

BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 30, 2021, 8:43 a.m.
Post in this thread