AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Announcement on Extended Submissions - Thông báo Mở cổng nộp Kết quả

[Tiếng Việt]

Thân gửi các thí sinh,

Để hỗ trợ cộng đồng tiếp tục nghiên cứu về bài toán tiếng ho, BTC quyết định mở cổng nộp kết quả (submission) trong thời gian nghỉ giữa hai vòng của cuộc thi. Thông tin cụ thế như sau:
- Thời gian: 03 - 18 tháng 07, 2021 (trước khi Giai đoạn Về đích bắt đầu)
- Lượt nộp: 5 lượt/ngày/thí sinh
- Dữ liệu: Private Test - Giai đoạn Khởi động

BTC mong rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các đội thi chuẩn bị kĩ càng cho Giai đoạn Về đích sắp tới (bắt đầu vào 19 tháng 07, 2021).

Lưu ý: Giai đoạn Khởi động của cuộc thi đã kết thúc. Kết quả trong thời gian mở rộng này chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và sẽ không được tính vào xếp hạng hay quy đổi giải thưởng.

Chúc các bạn may mắn.
BTC Cuộc thi AICovidVN115M

---
[English]

Dear participants,

As many teams expressed their interest in continuing their experiments on existing data, we have decided to accept submissions again during the Warm-up Closing phase period (in between the Warm-up phase and Full-challenge phase). The details are as follows:
- Period: 03 -18 July, 2021 (before the Full-challenge phase begins)
- Number of submissions: 5 submissions/day/participant
- Data: Private Test of the Warm-up phase

We hope that all participants can utilize this chance to better prepare for the Full-challenge phase of the competition which will begin on July 19, 2021.

Please note that the Warm-up phase has ended. Therefore, any results from the extended submissions shall not be counted as official ranking or prizes.

Good luck to all.

Best regards,
AICovidVN115M Organizers

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 3, 2021, 9:05 p.m.

Amin ơi, hiện tại 16/07/2021 có được tham gia nữa ko? Mình yêu cầu mấy ngày rồi mà không thấy được duyệt. Thanks!!!

Posted by: thien1892 @ July 16, 2021, 7:49 p.m.

Chào bạn,

BTC đã thông qua đăng ký tham gia của bạn. Bạn vui lòng xem bài đăng mới nhất (được pin) trên forum để cập nhật về lịch trình mới của cuộc thi nhé.

Cảm ơn bạn

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 17, 2021, 3:55 p.m.

Theo thông báo của BTC thì "Thời gian: 03 - 18 tháng 07, 2021 (trước khi Giai đoạn Về đích bắt đầu)" => Nay Giai đoạn Về đích hoãn đến 28 tháng 7. 2021. Vậy hiện nay có thể submit kết quả cho Private Test không?

Posted by: couqgnurt @ July 24, 2021, 4:41 a.m.
Post in this thread