AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Về việc nhận giấy xác nhận tham gia và áo phông lưu niệm vòng khởi động

Chào ban tổ chức,
Ban tổ chức vui lòng cho mình hỏi là giấy và áo đã được gửi chưa ạ? Mình không nhận được thông báo gì kể từ sau link đăng ký (Mình đăng ký link đợt đầu tiên và miss link gửi sau đó). Cảm ơn BTC.

Posted by: briannguyen @ Aug. 13, 2021, 10:01 a.m.
Post in this thread