AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Lập nhóm

BTC có thể hướng dẫn cách lập team thì được không ăn, hiện tại em chỉ thấy cho cá nhân

Posted by: lhduc94 @ June 23, 2021, 12:15 p.m.

Chào bạn,

Chức năng lập nhóm vẫn hoạt động ạ. Bạn lập nhóm thì bên BQT sẽ approved để xác nhận lập nhóm ạ

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 24, 2021, 1:24 a.m.
Post in this thread