AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Label cho data vòng Warm Up

Mình muốn hỏi không biết BTC có thể release label chuẩn cho data private và public test của vòng Khởi Động không ?

Posted by: benht33 @ July 30, 2021, 8:07 p.m.

Chào bạn,

Dữ liệu labels cho vòng thi Khởi động sẽ giữ nguyên như hiện tại bạn nhé. BTC sẽ thông báo nếu có kế hoạch khác sau challenge.

BTC xin nhắc lại: đã có thông báo chuyển vòng thi Về đích AICovidVN sang https://aihub.vn/competitions/22, bạn vui lòng truy cập đường link để cập nhật thêm thông tin.

BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 30, 2021, 10:35 p.m.
Post in this thread