AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Train set Full Challenge Phase

Chào BTC,

Cho em hỏi Train set Full Challenge Phase có bao gồm Train set hay Test set nào của Warm-up Phase không ạ.

Xin cảm ơn.

Posted by: hieuhthh @ July 29, 2021, 5:11 p.m.

Chào bạn,

Dữ liệu có thể có một vài dữ liệu trùng. Các đội được phép dùng data của warm-up (bao gồm cả public train lẫn test) cho mục đích training cho final.

BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 29, 2021, 5:50 p.m.

Chào BTC,
BTC cho mình hỏi sao ở mục results không thấy full BXH của tất cả các đội nhỉ?
Thanks!

Posted by: KhanhVu @ July 29, 2021, 7:46 p.m.
Post in this thread