AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Metadata

Việc không có metadata trên test là ban tổ chức cố tình hay do thiếu data vậy ạ?

Posted by: wiseking @ July 29, 2021, 9:17 a.m.

test ko có metadata ạ

Posted by: gengar @ July 29, 2021, 10:36 a.m.

Chào bạn,

Trong tập test, BTC không để dữ liệu metadata.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 29, 2021, 4:43 p.m.
Post in this thread