AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> New dataset vòng về đích

Hi btc
Cho em hỏi về dataset vòng về đích khi nào public vậy ạ ?

Posted by: oggyfaker @ July 29, 2021, 2:31 a.m.

Chào bạn,
Hiện dữ liệu của vòng thi Public Test - Giai đoạn Về đích đã được công bố trên trang thông tin của cuộc thi.
Bạn vui lòng vào mục Participate > Get Data (Full Challenge Phase) để tải dữ liệu.
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 29, 2021, 8:08 a.m.
Post in this thread