AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Form Khảo sát Giai đoạn Khởi động

Thân gửi các thí sinh,

Với mục đích khảo sát về các đội thi và giải pháp trong Giai đoạn Khởi động, BTC xin mời các đội thi điền vào form khảo sát sau:
- Thời hạn: 13/07/2021
- Form: https://forms.gle/n6NC8CjoHc6tesmy9

Nội dung của form này sẽ sử dụng để tổng kết vòng thi và truyền thông cho cuộc thi AICovidVN-115M Challenge để cộng đồng hiểu thêm về bài toán. Thông tin đội thi sẽ hoàn toàn được ẩn danh.

BTC rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các đội thi. Xin cảm ơn các bạn.

Thân gửi,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 12, 2021, 8:02 p.m.
Post in this thread