AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Sử dụng data ngoài

Cho em hỏi là mình có thể sử dụng thêm data bên ngoài không ạ?

Posted by: khoa3101 @ June 23, 2021, 10:19 a.m.

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi trên Forum.

Hiện tại cuộc thi yêu cầu người tham tha chỉ sử dụng dữ liệu audio được cung cấp bởi cuộc thi. KHÔNG sử dụng dữ liệu bên ngoài nhằm hướng tới việc triển khai mô hình thực tế.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 23, 2021, 2:11 p.m.

BTC sẽ kiểm tra việc các đội có sử dụng data ngoài không như thế nào ạ?

Posted by: nktoan @ June 23, 2021, 5:06 p.m.

Nếu như em sử dụng pretrained model đã được train từ data ngoài thì có được chấp nhận không ạ?

Posted by: nktoan @ June 24, 2021, 12:16 a.m.

Chào nktoan,

Câu hỏi thứ nhất: "BTC sẽ kiểm tra việc các đội có sử dụng data ngoài không như thế nào ạ?"
Thứ nhất, việc tôn trọng luật chơi thuộc về vấn đề đạo đức của người tham gia. Một khi chấp nhận cuộc chơi thì cần đảm bảo được tính trung thực của bản thân.
Thứ hai, các đội đạt giải cao sẽ cần thuyết trình về giải pháp của mình. Đội thi cũng có thể nhận được phản biện và câu hỏi từ các đội thi khác.

Câu hỏi thứ hai về Pretrained model
BTC cho phép đội thi sử dụng pretrained model, nhưng cần KHAI BÁO. Trên trang chủ của cuộc thi, phần "Mốc thời gian quan trọng", bạn có thể tìm thấy thời hạn đăng kí pretrained model. Về vấn đề này, BTC sẽ liên hệ những người tham gia để hướng dẫn vào giai đoạn sau.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 24, 2021, 8:42 a.m.

Cho em hỏi là em sử dụng các mô hình pre-trained với dữ liệu bên ngoài (task không liên quan đến `Cough Detection` thì có được cho phép không ạ? Em cảm ơn

Posted by: bui_khoi_99 @ June 28, 2021, 3:31 p.m.

Chào bui_khoi_99,

Cuộc thi chấp nhận việc sử dụng pre-trained với dữ liệu bên ngoài. Với final round sắp diễn ra trong thời gian tới, BTC sẽ có mốc thời gian để các đội đăng ký mô hình pre-trained sử dụng.

Cảm ơn về câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 3, 2021, 4:47 p.m.
Post in this thread