AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thông báo dành cho Top 3 và Top 30 của Giai đoạn Khởi động

Thân gửi các thí sinh,

BTC đã gửi email hướng dẫn những bước tiếp theo cho các đội thi Top 3 (về báo cáo kỹ thuật và code) và Top 30 (về việc nhận thưởng) Giai đoạn Khởi động của cuộc thi.

Các thí sinh vui lòng kiểm tra hòm thư email của mình để hoàn thành việc cung cấp thông tin đúng hạn.

Lưu ý:
Hạn đăng ký nhận thưởng của Top 30: Thứ Năm, 08 tháng 07, 2021 (23:59 GMT+7)

Xin chân thành cảm ơn.
BTC AICovidVN-115M Challenge

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 5, 2021, 1:13 p.m.
Post in this thread