AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Lỗi hệ thống

sao e đã tạo nhóm bị báo lỗi dấu chấm than màu đỏ ở mục Team. Ở trong thì không hiện phần Submission Status (ko xuất hiện bài đã nộp trên bảng leaderboard)?

Posted by: jackha0508 @ June 28, 2021, 10:51 a.m.

Chào bạn,

Về câu hỏi của bạn, bạn chụp ảnh cụ thể và mô tả rõ hơn về lỗi bạn gặp phải để BQT hiểu rõ hơn vấn đề để trợ giúp ạ.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 28, 2021, 3:09 p.m.

làm sao gửi ảnh lên đây được ạ?

Posted by: jackha0508 @ June 29, 2021, 9:32 a.m.

Chào bạn,

Hiện tại hệ thống Forum chưa hỗ trợ việc upload ảnh trực tiếp, bạn có thể upload ảnh lỗi lên google drive rồi paste link vào trong bài viết để BQT có thể hỗ trợ ạ.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 29, 2021, 5:57 p.m.
Post in this thread